Spring til indhold
Dokumenter

Hvem kan? De 5 top- og bund-kommuner

-Kommunernes indsamling af elektronikaffald. I forbindelse med producenternes indberetning modtager DPA-System også data fra producentordningernes operatører vedrørende de mængder, som bliver afhentet på kommunernes indsamlingssteder. Mængderne bliver indberettet pr. indsamlingssted og pr. kommune.

Det kan konstateres, at der er store forskelle mellem kommunernes præstation, hvad angår indsamling af elskrot. Dog ser det desværre også ud som om indsamlingsprocenten generelt er for nedadgående.

I nedenstående figur vises de 5 kommuner, som har samlet mest ind per indbygger og de 5 kommuner, som har afleveret mindst elektronikaffald per indbygger. Tallene er sammenholdt med mængderne for 2011.

Top 5 og Bund 5 blandt kommunernes indsamling af elektronikaffald i 2012

Alle kommunernes indsamlede mængder per fraktion og udviklingen mellem 2011 og 2012 er tilgængelige på dette link.

Mængderne per indsamlingssted  i alle kommuner kan downloades via eksportfunktionen ved anvendelse af LOGIN-oplysninger til DPA-Systems hjemmeside.