Spring til indhold
Dokumenter

International policy response towards potential supply and demand distortions of scarce metals

Denne rapport diskuterer international politik i forhold til mulige forvridninger af udbud og efterspørgsel efter knappe metaller geokemisk set. Det diskuteres, hvordan udbuddet af udvalgte metaller kan påvirkes af politiske tiltag. Studiet, der er udført af StEP - Solving the E-Waste Problem, konkluderer, at der mangler internationale politikker, der tager hånd om problemet med udbud og efterspørgsel efter disse metaller.