Spring til indhold
Dokumenter

Is it all going to waste? Illegal transports of e-waste in a European trade hub

Denne artikel søger at fremskaffe mere empirisk viden om overnational miljøkriminalitet. Som eksempel ses på ulovlig eksport af WEEE i Europa. På grund af kompleksiteten og det faktum, at man bevæger sig på et internationalt marked, er det vanskeligt at identificere de aktører, der er på spil. Derudover ser artiklen på motiver og muligheder bag strømmen af WEEE i både oprindelses-, transit- og bestemmelseslandet.