Spring til indhold
Dokumenter

ISRS 4400 (Revised): International Standard on Related Services

ISRS 4400 DK (Revideret) Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Aftalebrev og erklæring FSR – danske revisorer har udarbejdet et eksempel på aftalebrev og erklæring til opgaver om aftalte arbejdshandlinger. Den 1. januar 2022 trådte den ajourførte internationale standard om opgaver om aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400 (Revised)) i kraft for aftaler indgået fra og med 1. januar 2022. Standarden fastlægger og vejleder om revisorers professionelle ansvar. Det er denne standard der ligger til grund for den elektroniske revisorerklæring som skal foretages i forbindelse med producenters indberetning af markedsførte mængder. (Engelsk udgave)