Spring til indhold
Dokumenter

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 493/2012 af 11. juni 2012 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af detailbestemmelser om beregning af effektiviteten af processer for genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer.

EU-forordning i henhold til batteridirektivet om beregningsmetoder for måling af genvindingseffektivitet for udtjente batterier. Beregningsmetoderne skal anvendes for genanvendelsesprocesser fra 1. januar 2014.