Spring til indhold
Dokumenter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret

EU-forordning der skal sikre harmonisering af medlemsstaternes praksis med hensyn til registrering og rapportering jf. producentansvaret. Angiver det registrerings- og rapporteringsformat som skal anvendes af alle producenter og alle nationale producentansvarsregistre i forbindelse med producenter og importørers indberetning af markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektroniske produkter.