Spring til indhold
Dokumenter

Kommissorium for Advisory Board for Miljøordning for Biler (MfB)

Samarbejdsaftale mellem DPA og Miljøstyrelsen i forbindelse med overdragelsen af Miljøordning for biler (MfB) pr. 1. maj 2015 og etablering af ny digital platform for udbetaling af skrotningsgodtgørelse (skrotningspræmie). DPAs bestyrelse har i den anledning nedsat et Advisory Board til at følge udviklingen.