Spring til indhold
Dokumenter

Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer for 2010

Fra 2009 har producenter og importører af bærbare batterier skullet finansiere den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier. Samtidig har kommunerne været forpligtet til at etablere indsamlingsordninger for disse. For at kunne opgøre kommunernes omkostninger til indsamlingen, har kommunerne skullet indberette deres afholdte omkostninger til Miljøstyrelsen. Dokumentet viser nøgletal for omkostninger til indsamling. Midlerne udbetales efter DUT-princippet: Det Udvidede Totalbalanceprincip.