Spring til indhold
Dokumenter

Life Cycle Assessment of the Management of Special Waste Types: WEEE and Batteries

WEEE og batterier nyder særligt fokus pga den potentielle trussel mod miljøet samt deres indhold af værdifulde ressourcer. Livscyklusanalyser anvendes som beslutningsværktøj, men kan være svære at anvende på meget heterogene affaldsstrømme. Denne afhandling viser, hvor vigtigt det er at indarbejde en detaljeret opgørelse af de særlige affaldstyper samt ressourceknapheden for ikke-genanvendte ressourcer i affalds-LCA'er. Den viser desuden, at genanvendelsen af metaller har en stor miljømæssig betydning.