Spring til indhold
Dokumenter

Life cycle assessment: WEEE and batteries

WEEE og batterier, der ikke genanvendes, betyder ikke blot et tab af ressourcer, men kan også medføre forurening af andre affaldsstrømme. Derudover kan der opnås store miljømæssige fordele ved at genanvende disse affaldstyper. Denne afhandling viser vigtigheden af at inkludere en detaljeret sammensætning af de specielle affaldstyper, samt inkludere ressourcetab af de ikke-genindvundne elementer i affalds-LCA’er. Den kvantificerer også mængden af affald, som fejlplaceres med husholdningsaffaldet.