Spring til indhold
Dokumenter

LOV nr 807 af 09/06/2020 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald)

Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218