Spring til indhold
Dokumenter

Mærkning af produkter (BAT)

Batterier er underlagt 3 mærkningskrav efter bestemte forudsætninger: Mærke med overkrydset skraldespand (særskilt indsamling), mærke for indhold af tungmetal - Nikkel Cadmium (NiCd), Kviksølv (Hg), Bly (Pb) og kapacitetsmærke (kapaciteten af batteriet under givne omstændigheder). Notat beskriver beregningsmetoder, grænseværdier, fremstilling af mærker samt informationstekst til mærkningen.