Spring til indhold
Dokumenter

Miljøstyrelsens håndtering af free-ridere

Gennem mange forskellige kanaler, herunder DPA-Systems whistleblower funktion og kollektive ordninger, modtager Miljøstyrelsen (MST) oplysninger om virksomheder, som menes ikke at overholde producentansvaret, såkaldte free-ridere. Læs her om, hvad der foregår i forbindelse med at få virksomheder til at overholde lovgivningen....

MST udsender løbende skrivelser ud til disse virksomheder, hvori virksomheden bliver bedt om at tage stilling til producentansvaret, samt bliver oplyst om strafbestemmelser mv. Det er ikke altid, at disse skrivelser rammer helt plet. Senest blev en del solcelleproducenter/importører kontaktet, men da det endnu ikke er afklaret, hvorledes denne produktgruppe skal håndteres (se ovenstående artikel) var timingen ikke den bedste. Videre blev en lang række modeltogs-, hobbyforretninger og lign. kontaktet, hvilket gav en del travlhed hos DPA-System, da mange af disse enkeltmandsvirksomheder ikke mente, at de hørte under producentansvaret eller i det mindste burde falde under en bagatelgrænse.

Hvor kan man henvende sig?

Der er ingen bagatelgrænser i producentaffaldslovgivningen, som den ser ud i øjeblikket, men en række organisationer har tilbudt at stille sig til rådighed for at hjælpe små virksomheder, som syntes, at de er offer for unødigt bureaukrati og /eller at de ikke bliver hørt eller får svar, når de klager til myndigheden.

  1. Hvis du medlem af en brancheforening fx DI eller Dansk Erhverv, hjælper disse gerne:
  2. Erhvervsstyrelsens organisation for håndtering af administrative byrder for SME:
    http://www.erhvervsstyrelsen.dk/virksomhedsforum

Strafbestemmeler for free-ridere

Free-rider problematikken er dog reelt eksisterende, og i DPA-System konstaterer vi da også, at virksomheder stille og roligt foretager deres registrering, efter de er blevet kontaktet af myndigheden.

Tilsyneladende er der også virksomheder, som efter gentagne henvendelser, endsige politianmeldelser, stadig nægter at påtage sig sit ansvar. Derfor har Miljøstyrelsen politianmeldt virksomheder, og i forlængelse heraf er der givet bøder for manglende registrering. Bødernes størrelse har hidtil været mellem 5.000 -10.000 DKK. I tillæg til dette, skal det estimeres, hvad den potentielle gevinst ved ikke at registrere sig er. Dette beløb lægges oven i bøden.

En anden strafbestemmelse i lovgivningen består af et handelsforbud, da det er ulovligt at handle med producenter eller importører, som ikke er registreret i producentregistret. Denne sanktion er bla. blevet stramt håndhævet i Tyskland.