Spring til indhold
Dokumenter

Miljøstyrelsens tilsyn med revisorerklæringer for indberetning af udstyr til husholdninger

Miljøstyrelsen har gennemført tilsyn hos en række producenter på baggrund af de revisorerklæringer, som årligt kvalitetssikrer producentens/importørens indberetninger til det nationale register for producentansvar, hos DPA-System. Tilsynet er baseret på den afrapportering som DPA-System hvert år skal aflevere til Miljøstyrelsen. Tilsynet som blev udført i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte vedrører indberetningerne for årene 2009-2010.