Spring til indhold
Dokumenter

Millioner afsat til WEEE-området i Danmark

I perioden 2013-2017 er der afsat et tocifret millionbeløb til en række projekter, som skal understøtte muligheden for, at Danmark kan blive både leverings- og konkurrencedygtig i etableringen af en ny såkaldt urban mineindustri.

Denne industri skal på både nationalt og europæisk plan levere teknologisk hardware og know-how til raffineret udvinding af de værdifulde metaller i udtjent elektrisk udstyr.

Kortlægning af ressourcestrømmene og forbedret datakvalitet

Valid datakvalitet er midlertidigt udgangspunktet for en reel vurdering af forretningspotentialet i denne ressourceindustri. DPA-System deltager aktivt i det indledende kortlægningsarbejde af ressourcestrømmene, samt i den løbende koordinering med andre tilknyttede projekter.

Første fase er altså etableringen af et fornuftigt datagrundlag, som forudsætning for, at kunne vurdere, hvor der kan optimeres i indsamlingen og udvindingen af ressourcerne i udtjent elektrisk udstyr.

Teknologi og know-how

Aktører i andre projekter skal se på, i hvilket omfang danske teknologivirksomheder kan skabe et marked for levering af hardware og know-how til den urbane mineindustri. Formålet er, at kunne konkurrere på teknologi og vidensbaseret udvinding af metaller fremfor lønomkostninger.

DPA-System vil fremover opsamle og formidle delresultater og konklusioner fra de forskellige igangsatte projekter.

Har du spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte DPA-System.