Spring til indhold
Dokumenter

Movements of waste across the EU’s internal and external borders

De affaldsmængder, der krydser grænserne inden for og ud af EU, er voldsomt stigende. Der er adskillige grunde hertil, herunder lovgivning såsom det indre marked samt strengere og harmoniserede regler for affaldshåndtering. Rapporten ser på både farligt affald, ikke-farligt affald, WEEE samt ulovlig eksport af affald.