Spring til indhold
Dokumenter

Ny elektronikaffaldsbekendtgørelse

Den 19. december 2022 trådte den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen implementerer bla. de nye minimumskrav for producentansvarsområder i EU-medlemsstaterne. Her finder du en kort beskrivelse, af hvilke ændringer den nye bekendtgørelse medfører: Minimumskravene til virksomheder omfattet af producentansvar kan opdeles i tiltag der vedrører nationalstaten, kollektive producentordninger og den enkelte producentansvarlige virksomhed.

I tabellen kan I se, hvilke bestemmelser der vil påvirke jer som virksomhed:

Type minimumskrav Nationale myndigheder/ staten Kollektive
ordninger
Medlemmer af kollektive ordninger Individuelle virksomheder
Dokumentation for egenkontrol – 5 år X X X
Offentliggørelse af  procedurer for udvælgelse af håndteringsvirksomheder X
Graduering af gebyrer (affaldshåndtering og operationelle omkostninger) Pålægges produktets egenskaber X X
Offentliggørelse af opfyldelse af miljømål for genanvendelse og nyttiggøreelse X X X
Indsamlingsmål

 

X

Den fulde ordlyd af de minimumskrav som gælder for alle nationale producentansvarsordninger findes i Affaldsdirektivets kapitel 8 og 8a.