Spring til indhold
Dokumenter

Nyhedsbrev fra DPA-System nr. 2, 2017 om WEEE2, del 2: Nye krav til kommunernes sortering af elektronikaffald

Udsendelse til alle kommuner. Miljøstyrelsen og DPA-System er i gang med at implementere den sidste del af EU Kommissionens reviderede WEEE-direktiv (WEEE2,2). Implementeringen betyder blandt andet, at Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er blevet ændret, og udkastet er sendt i høring frem til d. 12. januar 2018.

Særligt én bekendtgørelsesændring vil have stor betydning for
komunernes håndtering af elektronikaffald på de kommunale
indsamlingssteder. 

 

Nye fraktioner og sorteringskrav til WEEE

Blandt regelændringerne, som træder i kraft allerede i august 2018, er indførelsen af nye og flere fraktioner elektronikaffald (WEEE). Kommunerne vil derfor skulle ændre procedurer og information vedrørende den håndtering og sortering af elektronikaffald, som de er forpligtet til at varetage på genbrugspladser og øvrige indsamlingssteder for elektronikaffald.

I tabellen nedenfor vises ændringen fra de nuværende og de kommende WEEE-fraktioner, herunder de nye sorteringskriterier, som kommunerne skal indføre fra og med ”skiftedag ” den 1. september 2018. Ændringen i fraktioner følger direktiv-krav.

Småt it-udstyr sorteres for sig

Som det fremgår, vil kommunernes pladsfolk fremover skulle vejlede borgerne til at sortere udtjent elektronisk udstyr i 7 fraktioner (+ bærbare batterier). For fire af fraktionerne indføres der nye dimensionsmål som sorteringskriterie.

Der indføres endvidere en helt ny fraktion 6: ”Småt it- og teleudstyr”, som kræver vurdering af både udstyrstype og -størrelse i forbindelse med sortering af det indsamlede elektronikaffald. Sidst – og i kommunikations øjemed – ikke mindst, er både nummerering og rækkefølgen af fraktionerne ændret i henhold til direktivteksten, for at være tro mod WEEE-direktivets ønske, om harmonisering af rapporteringsforpligtelsen.

Eksisterende WEEE-fraktioner

 

Nye WEEE-fraktioner fra 1. september 2018 Nyt størrelseskriterie
1) Store apparater 1. Udstyr til temperaturudveksling  
2) Kølemøbler 2. Skærme og udstyr med skærme > 100 cm2
3) Små apparater 3. Lyskilder (rør + andre)  
4) Skærme og monitorer 4. Stort udstyr > 50 cm
5) Lyskilder 5. Småt udstyr < 50 cm
6) Solcellepaneler 6. Småt it- og teleudstyr < 50 cm
  7. Solcellepaneler  

Udfordringer for alle aktører

DPA-System er klar over, at ændringerne kan influere på kommunernes uddannelse af pladspersonale, pladslogistik, skiltning, informationsmateriale til borgere, standardisering af affaldspiktogrammer mv. Derfor, og med ønsket om at drøfte de ændrede betingelser for kommunernes håndtering af WEEE, er denne informationsskrivelse udsendt til alle de kontakter, som kommunerne selv har registreret i DPA-Systems register over kommunale indsamlingssteder.

Endvidere kan det oplyses, at den gruppe som har stået bag standardisering af affaldspiktogrammer allerede tidligt i forløbet, er blevet gjort bekendt med regelændringerne.

Fællesmøde om ændringerne

DPA-System og Miljøstyrelsen har allerede afholdt en række møder med de relevante aktører for at drøfte fremtidige udfordringer, samt høste og dele praktiske erfaringer. Det er håbet, at det i januar 2018 lykkes at få etableret et eller flere møder mellem producentordninger og kommunale driftsfolk for at sikre, at alle involverede har samme forståelse af de kommende ændringer, samt mulighed for at drøfte løsninger på de praktiske problemstillinger, som ændringerne vil medføre.

DPA-System har oprettet en hjemmeside, hvor I kan følge processen, samt finde vejledninger og anden aktuel information. Det er også her I kan finde mødedatoer og tilmeldingsmulighed. Forslag til mødedato i januar bliver slået op primo uge 50.

Indtil da er alle velkommen til at fremsende erfaringer og synspunkter til DPA-System på info@dpa-system.dk.