Spring til indhold
Dokumenter

Nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen: Ny bilskrotbekendtgørelse pr. 1. januar 2013

Miljøstyrelsens meddelelse til producenter og importører af motordrevne køretøjer (biler og varebiler) af 11. marts 2013, om registrering i DPA-System og indberetning af bilbatterier, samt SKATs overførsel af data og registrerede kollektive ordninger- Referro til udtjente køretøjer