Spring til indhold
Dokumenter

Nyt fra DPA-System: Bemyndiget repræsentant

I forbindelse med implementeringen af det reviderede WEEE2-direktiv og ændringernes ikraftræden i Danmark, udsender DPA-System løbende information til aktørerne, om den praktiske udmøntning regelændringerne. Emne: Varetagelse af producentansvar ved en bemyndiget repræsentant (BR).