Spring til indhold
Dokumenter

Nyt fra DPA-System: Solcellepaneler

I forbindelse med implementeringen af det reviderede WEEE2-direktiv og ændringernes ikraftræden i Danmark, udsender DPA-System løbende information til aktørerne, om den praktiske udmøntning af regelændringerne. Emne: Registrering, indberetning og håndtering af solcellepaneler (fotovoltaiske paneler / PV-udstyr)