Spring til indhold
Dokumenter

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Dokumentet beskriver regler og pligter i forbindelse med registrerede virksomheders fusion, ophør eller bortfald af producentansvar. De forskellige typer information til DPA beskrives.