Spring til indhold
Dokumenter

Outcome of 11. EWRN Conference 22.-23. May 2012 in Copenhagen.

Disse tre dokumenter er udkommet af konferencen "WEEE2 in EU" som blev afholdt af Miljøministeriet, Dansk Industri (DI) og de europæiske weee registres netværk (EWRN) i forbindelse med implementering af nyt WEEE Direktiv. Formålet er at give input til EU kommissionens nye FAQ.

Konferencen havde til formål at sikre størst mulig harmonisering og fælles forståelse indenfor de tre hovedområder: Registrering og rapportering, Omfattede og undtagede produkter (scoping), samt Metoder til beregning af målsætninger.

Udkommet af konferencen er samlet i disse tre dokumenter (på engelsk):

Registration and reporting -outcome

Scope paper – outcome

Calculation of targets -outcome