Spring til indhold
Dokumenter

Overholder din virksomhed det lovpligtige producentansvar?

Informationsbrochure udarbejdet til brug for Miljøstyrelsens og DPA's informations- og free rider kampagne i 2019-2020. Brochuren er bla. rettet mod offentlige indkøbere og giver råd til, hvordan man undgår at indgå aftaler med virksomheder, som ikke overholder producentansvaret (benævnt free-rider virksomheder). Brochuren anvendes desuden som generel introduktion og vejledning til registrering for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter og batterier.