Spring til indhold
Dokumenter

Oversigt over igangsatte projekter på WEEE området, 1. halvår 2013

Miljøstyrelsens og Nordisk Råds igangsatte projekter for optimering af indsamling og genanvendelse af elektronikaffald.

Projekt titel Formål Opdrag Kontaktperson

Ressourcepræmie for småt elektronikaffald

Analyse af potentialer og udfordringer ifm. etablering af ressourcepræmie for småt WEEE Projektet indeholder også en analyse af model for miljødifferentieret allokering af omkostninger.

Miljøstyrelsen

Bjørn Bauer, Planmiljø

Prevention of WEEE – an idea catalogue

Udvikling af idékatalog til virkemidler ifht. at fremme forebyggelse af elektronikaffald.

Nordisk Ministerråd

Thomas Sander Poulsen, Planmiljø

Forprojekt – partnerskab for genanvendelse af elektronikaffald

At kortlægge mål, deltagere og aktiviteter i et evt. partnerskab for genanvendelse af elektronikaffald. Et evt. partnerskab vil blive etableret indenfor rammerne af det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Miljøstyrelsen

Jette Bjerre, Dakofa

RFID-teknologiens potentiale for informationsflow mellem elektronikproducent og affaldsbehandler

En afdækning af RFID-teknologien og dens potentialer for at bidrage til at sikre et relevant informationsflow mellem

producenter og affaldsbehandlere. Kortlægning af danske styrkepositioner.

Miljøstyrelsen

Henrik Hansen, Teknologisk Institut

Forbedret karakterisering af affaldsbatterier mhp forbedret ressourcegenindvinding

Videreudvikling af batterisorteringsteknologi, som kan skelne mellem forskellige batterityper, jf. deres indhold af specifikke metaller mv.

Miljøstyrelsen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Jan Sletsgaard, FORCE Technology

 

Designing out waste

Afprøvning af forskellige eksisterende værktøjer til miljørigtigt design. Med udgangspunkt i danske elektronikproducenter/produkter og afholdelse af workshops mellem producenter og affaldsbehandlere

Miljøstyrelsen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Arne Remmen, Aalborg Universitet

Udvikling af teknologier til udvinding af kritiske ressourcer ved behandling af elektronikaffald

Udvikling af teknologi til udsortering af kritiske ressourcer/sjældne jordarter fra forskellige typer af displays.

Miljøstyrelsen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Tom Ellegaard, Averhoff A/S

Ecodesign 2.0

Konkrete analyser og forslag til hvordan krav om ressourceeffektivitet kan indarbejdes i ecodesign-direktivets gennemførselsforanstaltninger.

Miljøstyrelsen

Arne Remmen, Aalborg Universitet