Spring til indhold
Dokumenter

Oversigt over igangsatte projekter på WEEE området, december 2012

Miljøstyrelsens og Erhvervs- og vækstministeriets igangsatte projekter for optimering af indsamling og genanvendelse af elektronikaffald

Projekttitel

Formål

Opdrag

Kontaktperson

Indsamling af elektronikaffald som ikke indgår i den nationale statistik

At kortlægge ”alternative” veje for elektronikaffald. Dvs. hvor bliver elskrottet af, når det ikke fremgår af den officielle statistik

Miljøstyrelsen

Birgitte Fjeldberg, Grontmij A/S

Internationalt partnerskab om genanvendelse af småt elektronikaffald

Undersøgelsen skal afdække interessen og mulighederne for at etablere et internationalt og/eller nationalt partnerskab om genanvendelse af småt elektronikaffald.

Miljøstyrelsen

Jette Bjerre Hansen, Dakofa

Innovationskonsortium:

REEgain

Udvinding og genvinding af sjældne jordarter – teknologiske muligheder og rentabilitet

Rådet for Teknologi og Innovation

Jens Christiansen, Teknologisk Institut (www.reegain.dk)

Innovationskonsortium:

INNOSORT

Projektet INNOSORT vil udvikle teknologier, der kan sortere affald efter kemisk sammensætning og form. Det gør det samtidig muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer

Rådet for Teknologi og Innovation

Nils Henning Nilsson, Teknologisk Institut