Spring til indhold
Dokumenter

Producenternes årlige indberetning

Hvorfor indberetningspligt?

Udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) udgør den hurtigst voksende affaldsstrøm med en stigning på over 5% om året. I Europa forventes en volumen på over 12 mio. ton inden 2020. Med det formål at forebygge og reducere affaldsmængder fra elektrisk og elektronisk udstyr (EE-udstyr) og batterier, samt at fremme genbrug og genanvendelse og derved mindske ressourceforbruget af virgine råstoffer, har EU-indført producentansvar for denne type produkter.

Reglerne er begrundet i miljø- og ressourcehensyn, og målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at mindske brugen af farlige stoffer, og på den anden side at øge genbrug og genvinding med henblik på fremstilling af nye produkter ved anvendelse af sekundære råstoffer. WEEE-direktivet har således fokus på både produktudvikling, markedsførte mængder af EE-udstyr og indsamling og genanvendelse af WEEE.

Data, der indberettes til producentansvarsregistret anvendes af DPA til følgende formål:

  • Afrapportering af miljømål til Miljøministeren og EU-kommissionen.
  • Offentliggøre de registrerede producenter og importører, der lovligt kan markedsføre elektronik, batterier og automobiler i Danmark, fordi de opfylder deres producentansvar.
  • Tildeling af indsamlingsandel af elskrot og bærbare batterier i kommunerne.
  • Økonomisk sikkerhedsstillelse.
  • Kontakt og information til alle ansvarlige parter: Producenter, kollektive ordninger og kommuner.
  • Publicering af en årlig statistik.
  • Levere data til myndighedernes monitering og tilsyn med lovgivningens formål.
  • Beregning af gebyrer.

De data, som tilgår DPA, danner grundlag for aktiviteter hos mange virksomheder og kommuner. Derfor er det overordentligt vigtigt, at data er korrekte.