Spring til indhold
Dokumenter

Produkter og producentansvar: Røgdetektorer

I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr foretager DPA-System løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller produkter er omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar. Denne vurdering er foretaget i forhold til røgalarmer med og uden radioaktive / ioniserende kilder. Produkterne er omfattet i kategori 9.