Spring til indhold
Dokumenter

Regulering af gebyrberegning 2009 (BAT)

I 2009 blev batteriproducenterne første gang opkrævet gebyr fra DPA. Da der ikke var indberettet realiserede markedsførte mængder, blev gebyrberegningen foretaget ud fra forventede markedsførte mængder (budgetmængden). Dokumentet redegør for den efterregulering der er foretaget for omkostningerne / faktureringen for batterier (gebyrer til DPA)