Spring til indhold
Dokumenter

Restrictions on export of used EEE

Rapporten ser på eksport af brugte elektriske og elektroniske produkter (EEE), som aldrig når markedet og bliver til affald i modtagerlandet. Formålet med rapporten er at afklare de juridiske muligheder for at begrænse eksporten af visse typer brugt EEE på grund af deres indhold af farlige stoffer, energiforbrug og/eller begrænset markedsværdi. Målet med projektet er at øge viden om, hvad der kan gøres og ikke kan gøres under den nuværende lovgivning.