Spring til indhold
Dokumenter

Revision, tilsyn og kontrol af DPA

Dokumentet beskriver DPAs organisering. Sekretariatet er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven, underlagt tilsyn fra Miljøstyrelsen samt omfattet Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Desuden er DPAs forvaltningsmæssige aktiviteter, økonomifunktion og årsrapport underlagt årlig revision af Rigsrevisionen.