Spring til indhold
Dokumenter

Samarbejdsforums anbefalinger til udvidet producentansvar for emballage

Producentansvar for emballage skal være indført i Danmark senest 31. december 2024. Affaldsdirektivets nye administrative minimumskrav for eksisterende producentansvarsordninger (biler, batterier og elektronikaffald) skal være implementeret fra den 5. januar 2023. Nye producentansvar som følge af engangsplastikdirektivet skal være implementeret fra hhv. 1. januar 2023 og 31 december 2024. Samarbejdsforum (SAF) er sammensat af en kreds af ledende repræsentanter for de centrale aktører ift. producentansvaret, som fremadrettet i et tæt samarbejde vil skulle løfte de konkrete og praktiske opgaver med affaldshåndtering af affaldsfraktioner omfattet af producentansvar.

Anbefalinger til otte temaer
Der er mange elementer, der skal tages stilling til i udvidede producentansvarsordninger og mange nye krav, som skal træde i kraft i de kommende fem år. Anbefalingerne er derfor opdelt i otte temaer med anbefalinger inden for hvert tema.
1. Organisering af emballageaffald fra husholdninger – ansvarsfordeling og rammer for samarbejdet mellem producenter og kommuner
2. Fastlæggelse af producenternes kompensation af kommunale aktiviteter
3. Organisering af emballageaffald fra erhverv
4. Regulering af kollektive ordninger
5. Permanent samarbejdsforum
6. Miljøgraduerede bidrag
7. Engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
8. Administration af producentansvarsordninger