Spring til indhold
Dokumenter

Solcellepaneler – Hvad sker der?

PV-udstyr (Photovoltaic), også kendt som solcellepaneler, har længe fået speciel opmærksomhed i forbindelse med WEEE-direktiverne. I det første direktiv blev denne type udstyr specielt nævnt som en produktgruppe, der skulle undersøges nærmere. I det reviderede direktiv (WEEE2) er solcellepaneler nu specifikt nævnt, som værende omfattet af producentansvar.

Udfordringer

Mængden af markedsført PV-udstyr er kraftigt stigende, og solcellepanelerne er nu også begyndt at dukke op som affald på bl.a. de kommunale indsamlingssteder. I Danmark udestår etableringen af en standardiseret håndtering af panelerne, når de ankommer til de kommunale genbrugspladser som elskrot. Foreløbig vejledes kommunerne til, at opsamle panelerne i fraktion 1, sammen med hvidevarer.

Udfordringerne ved producentansvaret for solcellepanelerne ligger både på markedsføringssiden, og når de bliver til affald. Når producenterne indberetter deres markedsførte mængder, rapporteres de i kategori 6 (værktøj), hvor de vægtmæssigt kan udgøre en stor andel. Dette influerer på tildelingen af det elskrot, som producenterne skal tilbagetage. Da solcellepanelerne ikke har en særskilt kategori eller fraktion, sker der foreløbig en forskydning mellem de pligter producent/importør får ved markedsføring, og det elskrot de skal tilbagetage. Det betyder, at fx producenter af hårde hvidevarer kan blive tildelt store mængder solcellepaneler og vise versa, hvilket synes uhensigtsmæssigt, da genvindingsmetoderne er forskellige.

Fraktion 1

Selve affaldshåndteringen byder også på udfordringer. Flere genbrugsstationer har allerede kontaktet DPA-System med forespørgsler om, hvordan solcellepanelerne skal håndteres, og i hvilken fraktion panelerne skal udsorteres. Indtil videre er svaret, at de skal stilles separat i de burer som bruges til småt elektronik. Bæreevnen er ca. 13 paneler pr. bur, og det er operatørerne af de øvrige burfraktioner, der afhenter panelerne. Løsningen anses kun som midlertidig, da burerne ikke kan stables, og fordi panelerne kan smadre.

Separat indsamlingssystem

Både solcellebranchen, glasgenvindingsindustrien, erhvervsorganisationer og myndigheder er opmærksomme på disse problematikker, og har (også i Danmark) indledt drøftelser om mulige løsningsmuligheder. Etablering af et helt separat system til både indberetning, indsamling og håndtering af solcellepanelerne syntes at være den løsning, der hældes mest til.

Solcelleindustrien har erkendt omfanget af det fremtidige affaldsproblem, og etablerede derfor allerede i 2010 et retur- og genanvendelsessystem under navnet PV CYCLE. PV CYCLE har mere end 60 indsamlingssteder i Tyskland og ca. 200 i hele Europa. Se mere om PV Cycle på: http://www.pvcycle.org/

Det forventes at der vil komme en afklaring i forbindelse med den nationale implementering af det reviderede WEEE-direktiv, dvs. i løbet af 2014.