Spring til indhold
Dokumenter

Sorteringsvejledning: Lyskilder

Den kollektive producentordning LWF's vejledning til, hvordan affaldsfraktionen lyskilder bør håndteres og sorteres på kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald, samt opfordring til at undgå fejlsortering. Opsamlingsmateriel til både lysstofrør og øvrige elpærer beskrives og illustreres.