Spring til indhold
Dokumenter

Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald

Danmark har et potentiale for udvikling af teknologi til genkendelse, adskillelse og sortering, som er elementer i processer for genanvendelse af elektronikaffald. Der ligger uopdyrkede markedsmuligheder ift genvinding af ressourcer fra elektronikaffald. Derfor har Miljøstyrelsen iværksat en undersøgelse af mulighederne for etablering af et partnerskab under Program for Grøn Teknologi.