Spring til indhold
Dokumenter

Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on the method for calculation of the recovery targets

Det ændrede direktiv WEEE2 2012/19/EU indførte bl.a. nye mål for genvinding og genanvendelse samt forberedelse med henblik på genbrug. Direktivet pålægger Kommissionen at udarbejde en rapport om disse mål (i artikel 11(6)). Nærværende rapport er en del af Kommissionens opfyldelse af dette krav.