Spring til indhold
Dokumenter

Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment. WP 6 final report on developing guidelines on litter clean-up costs

I vejledningen kortlægges eksisterende renholdningssystemer til oprydning, indsamling og bortskaffelse af henkastet affald og økonomien forbundet hermed.

EU-Kommissionens vejledning i forbindelse med engangsplast-direktivets (Single-Use-Plastic-SUB) bestemmelser om producent- og oprydningsansvar. Vejledningen skal understøtte kommende harmoniserings bestemmelser, såkaldte “Implementing Acts” vedrørende metoder til verificering af data og og beregning og fordeling af omkostninger ved renholdningsopgaver forbundet med henkastet affald på gader, stræder og i naturen, samt ved offentlige renovations- og bortskaffelsesløsninger.