Spring til indhold
Dokumenter

Styr på elektronikaffaldet. Partnerskab for indsamling af elektronikaffald 2014-2016

Samlet præsentation fra konferencen afholdt den 19. december 2016 i forbindelse med afslutningen på Miljøstyrelsens projekter om kortlægning af affaldsstrømme (skyggestrømme) for elektronik. I præsentationen fremlægges anbefalinger til den fremtidige håndtering og monitorering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, herunder data til hhv. producentansvarsregistret (DPA) og affaldsdatasystemet (ADS)

Partnerskab for indsamling af elektronikaffald består af repræsentanter fra DI, Dansk Erhverv, KL og Genvindingsindustrien.

Partnerskabets anbefalinger kan læses her.