Spring til indhold
Dokumenter

Sustainable Prevention of Resource Conflicts

Verden oplever stigende konflikter pga knappe ressourcer. Denne rapport undersøger, hvordan man kan identificere og reducere konfliktrisikoen ift adgang til og brug af råmaterialer. Der er særligt fokus på lithium og sjældne jordarter. Rapporten opsummerer et omfattende forskningsarbejde samt giver anbefalinger. Udført af adelphi og Wuppertal Institut.