Spring til indhold
Dokumenter

The Global E-Waste Monitor 2014 – Quantities, flows and resources

Denne publikation præsenterer den første omfattende vurdering af WEEE på verdensplan, de tilknyttede miljøpåvirkninger samt status for håndtering. Den udgør en hidtil uset harmonisering og nøjagtighed på tværs af landene og kan anvendes til international benchmarking. Det vurderes, at de samlede WEEE-mængder i 2014 var på 41,8 mio. tons, hvilket vurderes at ville stige til 50 mio. tons WEEE i 2018.