Spring til indhold
Dokumenter

Tidslinje til brug for indberetning af indsamlede mængder fra tildelte kommunale indsamlingssteder

Illustration til brug for kollektive ordninger og individuelt tildelte producenter i forbindelse med den årlige indberetning. Indberetningen vedrører de indsamlede mængder elektronik pr. fraktion og/eller bærbare batterier som er afhentet på de kommunale indsamlingssteder, som er blevet tildelt af DPA i forbindelse med tildelingsordningen.

Årlig indberetning

Kollektive ordninger og tildelte individuelle producenters indberetning af indsamlede mængder fra kommunale indsamlingssteder.
Mængden indberettes i kg pr. fraktion pr. indsamlingssted som er afhentet i perioden fra 1. januar 2023 til  31. december 2023.
Bemærk, at en tildelingsperiode varer fra 1. september til 31. august. Indberetningsåret som er et kalenderår løber derfor over 2 tildelingsperioder.