Spring til indhold
Dokumenter

Vedtak om årsrapport for innsamlede mengder EE-avfall, revisorgodkjenning av totalt innsamlede mengder EE-avfall og revisorkontroll ab snitvekt og fordelingsnøkler.

Den norske miljøstyrelse KLIF har ved en lovændring vedtaget, at der fra og med 2012-indberetningen skal foretages revisorkontrol af de kollektive ordningers rapportering af indsamlede mængder, samt af anvendte gennemsnitsvægte og fordelingsnøgler. Revisorkontrollerne skal udarbejdes efter de internationale standarder ISAE 3000 og ISRS 4400 og indsendes til både EE-registret og Miljømyndigheden i Norge.