Spring til indhold
Dokumenter

Vejledning til kollektive ordningers graduering af miljøbidrag

Vejledningen har til formål at give fortolkningsbidrag til, hvordan kollektive ordninger kan opfylde de nye krav om kollektive ordningers graduering af finansielle bidrag fra ordningernes producenter i medfør af elektronikaffaldsbekendtgørelsens § 59 og bilag 10. Endvidere har vejledningen til formål at bibringe producenterne en forståelse af, hvorledes de kollektive ordninger vil graduere deres finansielle bidrag. Vejledningen indeholder eksempler på, hvordan de kollektive ordninger kan fastsætte og beregne de graduerede bidrag, herunder i det tilfælde, hvor ikke alle produkter opfylder et kriterie.