Spring til indhold
Dokumenter

WEEE, BAT og ELV statistik 2012

DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 7. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.

Statistikken indeholder for første gang antal registrerede bilimportører samt antallet af markedsførte personbiler og varebiler (End-of-Life Vehicles, ELV) i 2012.

 

NB! Der er foretaget korrektion i afsnittet om EU-mål i forhold til publiceringen 23-09-2013. Korrektionen skyldes divergerende fortolkning af beregningsmetode for indsamlingsmålene for hhv. WEEE og BAT.