Spring til indhold
Dokumenter

WEEE, BAT og ELV Statistik 2013

DPA-System udarbejder årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 8. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.