Spring til indhold
Dokumenter

WEEE Direktivets baggrund og formål.

I dette dokument beskrives baggrunden for og formålet med EU’s WEEE Direktiv som indførte producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark i april 2006. Der redegøres for miljøhensyn, indsamlingsmål, krav til genanvendelse og målsætninger, samt produktdesign og ressourceforbrug og -optimering.