Spring til indhold
Dokumenter

WEEE og BAT Statistik 2009

DPA udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang realiserede markedsførte mængder for batterier samt indsamlede mængder batterier pr. kommune. Statistik data indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 4. WEEE-statistik.