Spring til indhold
Dokumenter

WEEE og BAT Statistik 2011

DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 6. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.

NB!! Der er foretaget ændringer på s. 30-31 i forhold til 1. publicering af statistikken 2011.