Spring til indhold
Dokumenter

WEEE2-kategorierne

Det er tidligere varslet, at en af de helt store ændringer ved WEEE2-direktivet, er omklassificeringen af de kategorier, hvorunder producenter og importører skal registrere og indberette deres elektriske og elektroniske produkter i de nationale registre i EU. DPA-System vil i den kommende tid sætte fokus på den nye kategorisering, målemetoder og IT-registersystemet. Nedenfor finder du indledningsvis præsentation af de nye kategorier og tidshorisonten for konvertering i registret.

Indberetningen 2019 i gamle kategorier

Den næste lovpligtige indberetning til DPA-System ligger i perioden 1. jan. – 31. marts 2019, hvor indberetning for sidste gang foretages i de eksisterende 10 produktkategorier. Konverteringen til de nye kategorier, skal ifølge Miljøstyrelsen, være fuldt effektueret inden 2020, hvor den første indberetning – dækkende kalenderåret 2019 – foretages i de nye kategorier.

Den årlige indberetning af markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder til det nationale producentansvars register hos DPA-System, skal dække ét kalenderår. Det vil derfor være nødvendigt for de fleste registrerede producenter og importører at kunne udtrække mængderne (kg) i de nye kategorier allerede fra januar 2019 for at kunne indberette for dette kalenderår i 2020.

Nye kategorier – Konvertering i 2019, indberetning i 2020

I løbet af 2019 vil DPA-System, efter indberetningsperiodens afslutning d. 31 marts, åbne det nye IT-system op med henblik på, at både producenter, importører, kollektive ordninger og bemyndigede repræsentanter kan foretage omklassificeringen af produktkategorier inden indberetningen i 2020.