Spring til indhold

Gebyrsatserne er opdateret per juli 2023

Beregn dit årlige gebyr

Her kan du beregne og efterberegne, hvilke lovpligtige omkostninger, der er forbundet at varetage producentansvaret for elektrisk udstyr (WEEE), batterier (BAT) eller biler (ELV).

Sådan fungerer det

Når du har valgt produktkategorier, slutbruger og indtastet forventet eller realiseret årlig markedsført mængde i Danmark i kg, bliver du præsenteret for 2 resultater:

A: Beløb som ny eller genoprettet producent dvs. et engangs-registreringsbeløb plus et årligt mængdegebyr.

B: Beløb for eksisterende producent – årligt mængdegebyr uden registreringsgebyr.

NB!
Beregneren vil vise et særskilt beløb kaldet sikkerhedsstillelse for individuelt registrerede virksomheder med husholdningslignende produkter. Sikkerhedsstillelsen sættes som en del af producentens/importørens tilbagetagningsforpligtelse.

Kun lovpligtige gebyrer

Alle andre omkostninger end de, som beregnes og fremstilles her, er ikke lovpligtige omkostninger, men kan bero på privat-kommercielle aftaler med såkaldte producent repræsentanter. Den slags omkostninger vedrører ikke DPA’s nationale administration af producentansvaret.